Tańczące CKW

Akrobatyka online

Break Academy - zajęcia online

Taniec dla maluszków

Gimnastyka artystyczna z panią Anetą

Trening z Panią Anetą!

Balet Kids i Balerinki

6 thoughts on “Tańczące CKW

  1. Super. Emilka zachwycona, że znów może ćwiczyć z Panią Anetką 🙂 (maluchy, grupa wtorkowa)
    Czekamy na więcej 🙂
    Pozdrawiamy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.