Niepodległość

Wystawa "Polska 1918"

Koncert patriotyczny w wykonaniu Kameralnego Zespołu Folklorystycznego

Warsztaty robienia biało-czerwonych kotylionów

Występ dzieci z przedszkola nr 420 "Nasza Bajka"

Dzieci grupy 6 “Sowy” z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 420 “Nasza Bajka” razem ze swoimi opiekunami przygotowały występ, w którym wytańczyły i wyśpiewały lekcję patriotyzmu pt. “Pisy Białego Orła”. Dziękujemy za możliwość wspólnego świętowania!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.