Muzyka z CKW

Więc chodź, pomaluj mój świat!

W wykonaniu Zespołu Łupss!

Bella Ciao!

W wykonaniu Pani Agnieszki i Pani Dominiki

Muzyczne pozdrowiena od Łupsiaków!

Pozdrowienia od Pani Michaliny

Lekcje gitary z Panią Agnieszką

https://youtu.be/D7OfTUhpw18https://youtu.be/8ybitWw7c7I

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.